15.03.2017

Weź sobie jabłko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini ogłosił akcję „Jabłka w roli głównej”
Jabłka wydawane będą ZA DARMO w dniu 22.03.2017r. (ŚRODA)- w Miękini: plac przy Samorządowym Ośrodku Kultury : w godzinach od 9.30 do 11.30
– w Lutyni: teren przy Zespole Szkół w Lutyni : od 9.30 do 11.00
– w Brzezinie : teren przy ulicy Mrozowskiej: 12.00-13.00
Ilość skrzynek z jabłkami na daną miejscowość jest ściśle określona. W przypadku wyczerpania zapasów wydawanie jabłek zostanie zakończone.
Jabłka wydawane będą w ilości 21 kg na rodzinę. Warunkiem odbioru jabłek jest krótka rozmowa z pracownikiem oraz potwierdzenie tego faktu poprzez złożenie podpisu na liście.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini, pod nr telefonu 071 736 08 50.