O nas

HaloOdra.pl to ser­wis infor­ma­cyjny dla mieszkańców i sympatyków Krainy Łęgów Odrzańskich.

Naszym celem jest inte­gracja w tym ser­wisie wiadomości ze stron ofic­jal­nych i nie­ofic­jal­nych na tematy społeczne, kulturalne i ….

Krótkie infor­ma­cje zamieszczamy w całości, dłuższe prezen­tu­jemy w postaci zajawki, zawsze dając link do całości mate­ri­ału w macierzystym ser­wisie. Tworzymy w ten sposób miejsce, które pozwala użytkown­ikowi w łatwy i przy­jemny sposób zapoz­nać się ze wszys­tkim, co się dzieje w okol­icy.