Europejski Fundusz Rolny

Współfinansowanie portalu www.haloodra.pl:

Szata graficzna i dodatkowe funkcjonalności portalu zostały wykonane w okresie XII2014r. – II 2015 r. w ramach operacji pt. Platforma społeczności lokalnej w Krainie Łęgów Odrzańskich.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja odpowiedzialna za treść materiału informacyjnego:

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, 55-330 Brzezina ul. Kasztanowa 3

 

Instytucja Zarządzająca

PROW 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi